SCHOW TRADING

 

Tlf: + 45 20 98 59 77

AKTIVT KUL - AKTIVT KUL - AKTIVT KUL

Firma adresse: SCHOW TRADING, Silkehalevej 1, DK-7100 Vejle

Telefon: + 45 20 98 59 77 E-mail: schow-trading@mail.dk

 

 

Aktivt kul har mange anvendelsesmuligheder, f.eks. vandrensning, luftrensning, affarvning af vædsker

men finder ligeledes anvendelse indenfor medicinalindustrien. I forbindelse med vandrensning og

luftrensning anvendes det aktive kul som adsorptionsmiddel til adsorption af uønskede stoffer.

 

Nedenfor ses hvordan adsorption fungerer. Må ikke forveksles med absorption.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schow Trading, som samarbejder med Silcarbon Aktivkohle GmbH i Tyskland, har i mange år

leveret aktivt kul til den danske industri. Vi kan levere aktivt kul i form af granulat, pellets og

pulver. Basisprodukterne er kokosnøddeskaller, stenkul og træ.

 

Langt hovedparten af det aktive kul er vanddampaktiveret ved 700 - 1.000 grader C, mens enkelte

typer er kemisk aktiveret ved 400 - 600 grader C. Det er under denne proces at de indre porer dannes

på det aktive kul.

 

Porefordeling:

Porerne i det aktive kul deles op i mikroporer (0 - 2 nm), mesoporer (2 - 50 nm) og

makroporer > 50 nm).

Aktivt kul på basis af kokosnøddeskaller = Hovedvægt på mikroporer

Aktivt kul på basis af stenkul = Ligelig fordeling

Aktivt kul på basis af træ = Hovedvægt på makroporer

 

Indre overflade:

Aktivt kul kan sammenlignes med en "kulsvamp" med en meget høj indre overflade. Denne

overflade måles i m2/g og ligger typisk på mellem 800 og 1.400 m2/g. Kullets egneskaber kan

også måles i cm3/g.

 

Hårdhed:

Aktivt kul på basis af kokosnøddeskaller = Ca. 98 %

Aktivt kul på basis af stenkul = Ca. 85 %

Aktivt kul på basis af træ = Ca. 75 %

 

Aktivt kul som granulat (GAC):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt kul som granulat anvendes primært til vandrensning og til brug i svømmehaller.

 

Eksempler:

 

Betegnelse: Basisprodukt: Kornstørrelse: Vægtfylde: Indre overflade:

 

Silcarbon K 835 Kokosnøddeskaller 0,5 - 2,5 mm 500 kg/m3 1.000 m2/g

Silcarbon S 835 Stenkul 0,5 - 2,5 mm 470 kg/m3 900 m2/g

Silcarbon K 814 Kokosnøddeskaller 1,4 - 2,5 mm 450 kg/m3 1.050 m2/g

Silcarbon K 124 Kokosnøddeskaller 0,5 - 1,7 mm 500 kg/m3 1.100 m2/g

Silcarbon K 48 Kokosnøddeskaller 2,5 - 5,0 mm 450 kg/m3 1.100 m2/g

Silcarbon K 300 Kokosnøddeskaller 0,6 - 1,7 mm 480 kg/m3 1.200 m2/g

Silcarbon S 300 Stenkul 0,6 - 2,35 mm 400 kg/m3 1.050 m2/g

 

I Danmark har vi mange svømmehaller, badelande og lignende. For at gøre badevandet indbydende

tilsætter man oxidationsmidler såsom chlor og ozon, som fungerer som sterilisation/desinfektion.

Ozon og Chlor hæfter sig ikke fast på det aktive kul, men bliver knækket i stykker og ryger med ud som:

 

Chlor = Chlorbrinte (HCL)

Ozon = Ilt (O2)

 

Der er her tale om en katalytisk proces (nedbrydning/omformning). Ved traditionel vand- og luftrensning

er der tale om en adsorptionsproces.

 

Det aktive kul bliver ikke mættet af molekyler men bliver derimod mindre og mindre, og slides på

denne måde. Derfor anbefaler vi Silcarbon K 835 og Silcarbon K 814 på basis af kokosnøddeskaller,

som har den højeste hårdhed. Det aktive kul bliver angrebet of oxidationsmidlerne, som langsomt

nedbryder det aktive kul. Derfor er det vigtigt at anvende en kultype med en høj hårdhed, så

hastigheden for nedbrydningsprocessen reduceres. Desuden har Silcarbon K 835 og Silcarbon K 814

en høj indre overflade og et lavt indhold af jern og mangan, som reducerer risikoen for misfarvning ved

bassinkanten.

 

Chlorhalvveringslængde:

 

Silcarbon K 835 = 3 cm

Silcarbon K 814 = 5 cm

 

Aktivt kul som pellets (ekstruderet) (EAC):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt kul som pellets anvendes til luftrensning.

 

Eksempler:

 

Betegnelse: Basisprodukt: Diameter: Vægtfylde: Indre overflade:

 

Silcarbon SC 40 Stenkul 4,0 mm 460 kg/m3 1.100 m2/g

Silcarbon SC 44 Stenkul 4,0 mm 400 kg/m3 1.200 m2/g

Silcarbon SC 70 Stenkul 7,0 mm 430 kg/m3 1.000 m2/g

Silcarbon SIL 40 Stenkul 4,0 mm 500 kg/m3 950 m2/g

Silcarbon SIL 15 Stenkul 1,5 mm 500 kg/m3 950 m2/g

 

I forbindelse med luftrensning kan der i visse tilfælde være mulighed for/være nødvendigt,

at anvende aktivt kul som er imprægneret med forskellige uorganiske stoffer. Ved anvendelse

af imprægneret kul er der tale om en kemisk proces. Man siger at det aktive kul er blevet

selektivt eller "dopet".

 

Eksempler:

 

Betegnelse: Kultype: Vægtfylde: Imprægnering: Anvendelse:

 

Silcarbon J 42 4 mm pellets 515 kg/m3 Jod Svovlbrinte

Silcarbon AG 03 Granulat 0,5 - 2,5 mm 500 kg/m3 Sølv

Silcarbon SQ 21 4 mm pellets 570 kg/m3 Svovl Kviksølv

Silcarbon JQ 21 3/4 mm pellets 480 kg/m3 Jod/Syre Kviksølv

Silcarbon KC 10 4 mm pellets 570 kg/m3 Alkali

Silcarbon KR 4 4 mm pellets 530 kg/m3 Ammoniak

 

PuroSil 48:

 

I forbindelse med fjernelse af svovlbrinte, svovldioxid og mercaptaner kan vi tilbyde et

alternativ til aktivt kul, PuroSil 48. Purosil 48 er et imprægneret Al203 som leveres i

perleform i størrelsen 2,5 - 5,0 mm. Vægtfylde er 750 kg/m3 og den indre overflade

er 680 m2/g. Fordelen ved PuroSil 48 i forhold til aktivt kul, er at PuroSil 48 kan

anvendes ved langt højere temperaturer, da grundmaterialet ikke er antændeligt.

Aktivt kul selvantændes ved ca. 275 grader Celcius.

 

Aktivt kul som pulver (PAC):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivt kul som pulver anvendes til vandrensning, affarvning af væsker og til medicinske formål.

 

Eksempler:

 

Betegnelse: Basisprodukt: Kornstørrelse: Indre overflade:

 

Silcarbon CW 20 Træ 95 % < 80 my 1.350 m2/g

Silcarbon TH 90 G Stenkul 95 % < 75 my 900 m2/g

Silcarbon TH 90 Special Træ 80 % < 45 my 1.000 m2/g

Silcarbon TH 90 Special-SA1 Pharma Træ 70 % < 45 my 1.000 m2/g

 

Røggasrensning:

 

Til rensning af røggasser kan vi levere kalkprodukter som indeholder aktivt kul. Disse produkter

anvendes til fjernelse af dioxiner, furaner og tungmetaller.

 

Emballage:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi kan levere aktivt kul i 25 kg sække, storsække á 500 kg eller løst i silolastbil á 12.000 kg.

Sække og storsække leveres på engangspaller á 500 kg med målene 120 x 120 cm.

 

Isotermer:

 

For mange af vores kultyper har vi udfærdiget isotermer, som indikerer adsorptionsevnen for

det aktive kul overfor det enkelte stof. Vi samarbejder med anerkendte analyseinstitutter i

Tyskland og Tjekkiet.

 

Destruktion af aktivt kul:

 

Vi er naturligvis behjælpelig med destruktion af det brugte aktive kul. Det er ikke en proces som

vi selv udfører, men vi samarbejder med firmaer som kan klare denne opgave.

 

 

 

Vi er naturligvis behjælpelig med dimesionering af alle opgaver med aktivt kul, både med og

uden filter. Det er vigtigt at man får beregnet korrekt, så man får den korrekte mængde kul, den

optimale hastighed gennem filtret og den optimale opholdstid.